Privacyverklaring

Rio Garantieplan Zwolle, gevestigd aan Pascalweg 7, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://riozwolle.nl/

Pascalweg 7 te Zwolle

038 – 46 555 44

 

Wie zijn wij?

Rio Garantieplan Zwolle B.V. is een bedrijf dat zich bezig houdt met het oplossen van rioolproblemen. Wij willen dat uw riool naar behoren werkt en mochten er zich problemen opdoen zullen wij dit op een zo effectieve en eerlijke manier voor u oplossen.

Uw privacy is voor Rio Garantieplan Zwolle van groot belang. Dit betekend dat wij:

 • Enkel gegevens vragen die nodig zijn voor het correct kunnen uitvoeren van de klus.
 • U niet verplicht bent uw gegevens door te geven, het kan wel zijn dat wij u dan niet correct kunnen helpen.
 • Wij werken niet met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken.
 • U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn bij ons veilig en wij zullen altijd netjes omgaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met de informatie doen die via onze website bij ons terecht komt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rio Garantieplan Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actie verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelig persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@riogarantieplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Rio Garantieplan Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Rio Garantieplan Zwolle analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Rio Garantieplan Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij bouwen per adres een historie op zodat wij zoveel mogelijk informatie hebben voordat de klus begint. Dit bespaart ons tijd tijdens de klus en de klant daarmee geld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rio Garantieplan Zwolle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rio Garantieplan Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@riogarantieplan.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Rio Garantieplan Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Versturen contactformulier

Wanneer u een contactformulier invult en verstuurd, gebruiken wij die gegevens om contact met u op te nemen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. De NAW gegevens en het telefoonnummer kunnen ons helpen zodat wij beter antwoord kunnen geven op uw vraag.

 

Aanvraag via de telefoon of e-mail

Wanneer u met ons contact heeft via de telefoon of de e-mail zullen wij NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het probleem verwerken in ons systeem. Deze gegevens gebruiken wij voor onze dienstverlening.

 

Beveiliging gegevens

Rio Garantieplan Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@riogarantieplan.nl.